Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia jest ze swej istoty nauką stosowaną, wzorcowe efekty kształcenia związane są zarówno z wiedzą i umiejętnościami teoretycznymi, jak i z praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi. Zawód fizjoterapeuty zawodem zaufania społecznego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na drugi stopień kształcenia na kierunku fizjoterapia musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia uzyskane na kierunku fizjoterapia. Osoba powinna posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia.


fizjoterapia

Cel studiów drugiego stopnia
 1. przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności,
 2. przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli fizjoterapeutów poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności zawodowych i społecznych.
 3. kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych w medycynie oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,
 4. przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.

Po ukończeniu czterech semestrów studiów i uzyskaniu tytułu magistra fizjoterapii Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych i odnowy biologicznej. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku i z różnorodnymi dysfunkcjami, przywracania sprawności i wydolności fizycznej.

Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do samodzielnej pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi i jest przygotowany do wykonywania wszystkich obowiązkowych zabiegów fizjoterapeutycznych oraz potrafi dokonać kontroli efektywności procesu fizjoterapii.

Przykładowy wykaz przedmiotów:
 • Genetyka
 • Farmakologia
 • Metodologia badań
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia
 • Pedagogika socjalna
 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Epidemiologia i demografia
 • Prawo
 • Historia rehabilitacji
 • Bioetyka
 • Zdrowie publiczne
 • Metody specjalne fizjoterapii
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ortopedii i traumatologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w reumatologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w kardiologii i pulmonologii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w pediatrii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w geriatrii i psychiatrii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii i neurochirurgii
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ginekologii i położnictwie
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii i onkologii
 • Protetyka i ortoptyka
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna
 • Sport osób niepełnosprawnych

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu oferuje kształcenie na kierunku medycznym - fizjoterapia , studia I i II stopnia. Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!